África - Escuela de Negocios EENI (Cursos, Másters, Doctorados)

Transporte en Madagascar

Transporte y logística en Madagascar (Máster en Negocios en África)

Madagascar (África Oriental)

Puertos de Madagascar

Puerto autónomo de Toamasina

Puertos de Madagascar: Toamasina, Tamatave, Ehoala

 1. El puerto de Toamasina es el mayor puerto malgache
 2. 80% del comercio internacional malgache
 3. Distancia de Toamasina a Antananarivo: 215 kilómetros
 4. Acceso a:
  1. Antananarivo
  2. Toamasina
  3. Antsirabe
  4. Fianarantsoa
  5. Mahajanga
  6. Toliara
  7. Antsiranana
  8. Antanifotsy

Puerto de Ehoala

 1. Creación del Puerto de Ehoala: 2008
 2. El puerto de aguas profundas de Ehoala está en Fort Dauphin

Puertos de Madagascar: Toamasina, Tamatave, Ehoala

Otros puertos malgaches: Tamatave, Antsiranana, Mahajanga y Toliara

Corredor Asia-África

Carreteras malgaches

 1. Total: 49.837 kilómetros
 2. Asfaltadas: 5.781 kilómetros
 3. No asfaltadas: 44 056 kilómetros

Las principales carreteras malgaches son:

 1. Antananarivo - Analavory - Tsiroanomandidy - Belobaka
 2. Analavory - Babetville - Tsiroanomandidy
 3. Antananarivo - Toamasina
 4. Antananarivo - Anjozorobe - Lago Alaotra
 5. Lago Alaotra - Andilamena
 6. Sambava - Andapa
 7. Antananarivo - Mahajanga
 8. Toamasina - Maroantsetra
 9. Ambilobe - Antalaha
 10. Antsiranana - Ambondromamy
 11. Antananarivo - Tulear
 12. Morondava - Belo-sur-Tsiribihina - Bekopaka
 13. Maintirano - Antsalova
 14. Tuléar - Bevoay - Manja - Mandabe
 15. Andranovory - Beloha - Ambovombe
 16. Mananjary - Nosy Varika
 17. Unión con la RN2 - Vatomandry
 18. Ilaka Atsinana - Mahanoro
 19. Irondro - Manakara - Farafangana - Vangaindrano
 20. Tôlanaro (Fort Dauphin) - Manantenina - Vangaindrano
 21. Ihosy - Ambovombe - Tôlanaro (Fort Dauphin)
 22. Fenoarivo Atsinanana (Fénérive) - Vavatenina
 23. Mananjary - Vohilava, Mananjary
 24. Ambohimahasoa - Irondro - Mananjary
 25. Ihosy - Ivohibe - Farafangana
 26. Antsohihy - Bealanana
 27. Antsohihy - Mandritsara
 28. Ambatondrazaka - Ambondromamy
 29. Antsirabe - Miandrivazo - Malaimbandy
 30. Ambositra - Malaimbandy - Morondava
 31. Ambositra - Fandriana
 32. Analavory - Ampefy - Soavinandriana - Ambohibary - Sambaina
 33. Moramanga - Ambatondrazaka - Imerimandroso
 34. Bevoay - Morombe

Comercio Exterior y Negocios en Madagascar, fuente: CIA

Aeropuerto internacional Ivato (Antananarivo)

Ferrocarriles

 1. El transporte ferroviario en Madagascar es gestionado por Madarail, filial de Comazar
 2. Tráfico de mercancías regular entre la ciudad portuaria de Toamasina y Antananarivo.
 3. Tananarive-Toamasina vía Moramanga
 4. Moramanga-Ambatondrazaka
 5. Tananarive-Antsirabe
 6. Fianarantsoa- Manakara
 7. Total: 875 kilómetros

Estudiar negocios internacionales y comercio exterior con EENI Global Business School

Negocios en Madagascar: exportaciones, comercio exterior Matricúlate, estudia online y recibe tu diploma EENI

 1. Cursos: Transporte en África, logística
 2. Diploma: Transporte Internacional
 3. Másters: Negocios en África, Transporte en África, Negocios Internacionales, Comercio Exterior
 4. Doctorado: Logística Internacional, Negocios Africanos, Comercio Mundial

Estudiantes malgaches: Másters en Comercio Exterior

Más información: Negocios en Madagascar, portal de formación superior de EENI

 1. Comercio en África, Inglés Madagascar
 2. Comercio en África, francés Madagascar

Historia de Madagascar

Máster en Comercio exterior y Negocios Africanos en Inglés Transport in Madagascar Master Negocios Internacionales Comercio Exterior en Francés Transport Madagascar Formación a distancia en portugués Transporte Madagascar

c) África - EENI Global Business School 1995-2023.
No usamos cookies