Àfrica - Escola de Negocis EENI Business School

Transport a Algèria

Transport i logística a Algèria. Màster en Comerç Exterior

El transport a Algèria (Magrib)

Algèria logística, Curs

Algèria logística

El transport marítim a Algèria

Els majors ports algerians són Alger, Annaba, Orà, Beni Saf, Cherchell, Dellys, Djen Djen, Ghazaouet, Mostaganem, Skikda i Tenes.

El port d'Alger i el port d'Orà

El port d'Alger:

 1. El port d'Alger és el major port comercial d'Algèria
  1. 33 % del comerç internacional algerià
 2. Accés a les regions algerianes del centre, del centre-est i del centre-oest
 3. Les principals ciutats a prop del port d'Alger són Chief, Blida, Tiaret, Ain Oussera, Tizi Ouzou, Bou Saada, Ouargla, M'Sila, Bordj Bou Arreidj, Ghardaia, Djelfa i Hassi Messaoud.

ports d'Algèria

El port d'Orà:

 1. Accés als ferrocarrils:
  1. Orà - Tlélat
  2. Orà - Alger
  3. Orà - Béchar

Port d'Orà (Algèria)

carreteres algerianes:

 1. Carreteres: 180.000 km (85 % estan asfaltades)

Carretera est-oest.

 1. Es la més important d'Algèria (1.155 km): est (Annaba)-oest (Tlemcen)
 2. Ain El Assel (frontera amb Tunísia) a Zouj Beghal (frontera amb Marroc)
 3. Ciutats: Constantina, Sétif, Alger, Blida, Chlef, Sidi Bel Abbes i Tlemcen.

Carretera de les Altes altiplans

 1. 1.020 km, en construcció
 2. Paral·lela a la carretera est-oest
 3. Ciutats: Tlemcen (frontera amb Marroc), Saida, Tiaret, Médée, M’sila, Batna, Oum El Bouaghi, Khenchela i Tébessa (frontera amb Tunísia)

les wilayas (regions) d'Algèria (Font: Open Maps)

Carretera Nacional 4. Orà-Zaghloul (35 km)

Carretera Nacional 5. Dar El Beïda. Ammal (82 km)

Carretera Nacional 11. Alger-Cherchell (65 km)

Carretera Nacional 12. Si Mustapha-Tizi Ouzou (57 km)

El corredor Alger-Lagos (transaharià)

 1. Els països del corredor Alger-Lagos són Algèria (2.106 km, 85 % asfaltades), Mali, Níger, Nigèria, Txad (zona d'influència del corredor) i Tunísia
 2. Les ciutats algerianes del corredor Alger-Lagos són Alger, Gardaya, Tamanrasset, In Guezzam i Arlit
 3. Tamanrasset: ruta cap Mali (Gao, Bamako) 2.226 km

Corredor Alger-Lagos (Carretera transahariana)

El corredor El Caire-Dakar

 1. Els països del corredor El Caire-Dakar són Algèria (nord), Egipte, Líbia, Marroc, Mauritània, el Sàhara occidental, Senegal i Tunísia

Corredor El Caire-Dakar (Carretera transafricana)

Accés al corredor Trípoli-Windhoek

 1. Enllaç Algèria (Gabès - Hazoua Gardaya) - Tunísia (Tunis) (800 km)

Corredor Trípoli-Windhoek (Carretera transafricana)

Ferrocarrils algerians

 1. 3.973 km
 2. Línia de ferrocarril Béchar-Oran (690 km)
 3. Línia de ferrocarril Tébessa-Aïn M’Lila (204 km)
 4. La Línia de ferrocarril de l'Alta altiplà és un nou projecte per construir una línia est-oest
 5. Algèria té enllaços ferroviaris amb Tunísia via la línia Ghardimaou-Souk Ahras
 6. La xarxa ferroviària algeriana és administrada per la Societat nacional dels transports ferroviaris (SNTF)

Oleoductes

 1. 456 km de oleoducte de petroli brut
 2. 298 km de oleoducte de petroli refinat
 3. 2.948 km de gasoducte.
 4. 4 oleoductes d'exportació de gas, dues cap Espanya (gasoducte Magrib-Europa) i Itàlia (gasoducte transMediterrani) i dues en construcció, Medgaz entre Orà i Almería, Espanya i GALSI entre Annaba i Sardaigne, Italia.

les wilayas (regions) d'Algèria - Sàhara (Font: Open Maps)

 1. Aeroport d'Alger
 2. Aeroport internacional Es-Senia
 3. Aeroport internacional Mohamed Boudiaf (Constantina)

Estudiar comerç exterior online amb l'EENI Global Business School

Comerç Exterior i Negocis a Algèria (exportacions) Algèria

 1. Cursos: Transport a l'Àfrica, logística internacional
 2. Diploma en Transport Internacional
 3. Màsters: Transport a l'Àfrica, Transport Internacional, Comerç Exterior, Negocis a l'Àfrica, Negocis Internacionals
 4. Doctorat: Logística Global, Negocis Africans, Comerç Global

Estudiant algerià Màster en negocis Internacionals

 1. Màster en Comerç exterior en Anglès Algeria
 2. Màster Negocis Internacionals en francès Algérie

Més informació: Negocis a Algèria, portal d'educació superior de l'EENI

 1. Regions (wilayas) d'Algèria
 2. Educació superior a Algèria
 3. Història d'Algèria

Màster en Comerç exterior en Anglès Transport in Algeria Màster Negocis Internacionals en francès Transport a Algérie Estudiar Màster negocis portuguès Transporte na Argélia(c) Àfrica - EENI Global Business School 1995-2023. No fem servir cookies